Hvorfor skal jeg være medlem af Musiklærerforeningen?

Har du musiktimer på skemaet?

– så har du brug for en forening, der hele tiden arbejder for at give faget musik og dets lærere optimale forhold.

Musiklærerforeningen er din forening!

Musiklærerforeningen er en landsdækkende sammenslutning af 16 selvstændige lokalforeninger.
Der er også en lokalforening, hvor du bor, og når du melder dig ind i den, bliver du automatisk også medlem af Musiklærerforeningen.

Hvad får du ud af dit medlemsskab?

Indflydelse! Dit medlemsskab betyder opbakning til Musiklærerforeningens arbejde for at forbedre forholdene for musikundervisningen og påvirke beslutningstagere vedrørende uddannelsespolitiske spørgsmål.

Musiklærerforeningen er i samarbejde og dialog med

Musiklivets faglige organisationer:

LM (Seminarier), DMK (musikskoler),
GM (gymnasier), og de praktisk/musiske fag i folkeskolen.
EMU’en – undervisningsministeriets fagredaktør
Undervisningsministeriet og uddannelsespolitiske ordførere fra partierne.
Medierne – DR, musiktidsskrifter og dagblade
Spil Dansk dagen
DLF – Danmarks Lærerforening
Musiklærerforeningens intention er naturligvis at skaffe musikundervisningen så gode vilkår som muligt m.h.t. timetal, lokaler, undervisningsmaterialer og lærernes efteruddannelse.

Kursus – og materialerabat

Alle lokalforeningerne arrangerer således kurser for musiklærerne (korte kurser ell. internatkurser, ofte i samarbejde med det lokale University College. M afholder hvert år i juli det store, traditionsrige 5-dages musikkursus.
Som medlem af Musiklærerforeningen får du information om alle kurserne, ligesom kursusafgiften er lavere end for ikke-medlemmer.
Som personligt medlem af M kan du købe alle materialer fra forlaget Dansk Sang med 50% rabat (undtagen pdf og mp3 filer)

Medlemsblad og lokalforenings-info

Som medlem af Musiklærerforeningen får du 6 gange årligt tilsendt medlemsbladet “Dansk Sang”, hvor igennem M udadtil søger at vinde gehør for sine synspunkter til fremme for musikundervisningen og den pædagogiske udvikling.
”Dansk Sang” er et tidsskrift, som gennem indhold: spændende artikler om musikpædagogiske problemstillinger m.m., tryk og lay-out kan måle sig med de bedste internationale musiktidsskrifter.

Gode råd og dialog

M´s formand, næstformand, forretningsudvalg og pædagogisk udvalg står til din rådighed med gode råd og vejledning i spørgsmål vedrørende musikundervisning, såvel praktiske som pædagogisk/teoretiske.
Kontakt formanden karen@musiklaererforeningen.dk

Forlag og medindflydelse

Musiklærerforeningen har sit eget forlag, som udgiver materialer til brug i musikundervisningen: B-serien.
Materialerne er alle grundigt afprøvet i skolen og er tilrettelagt ud fra mange læreres erfaringer fra den daglige musikundervisning, og de lever fuldt op til folkeskolens læseplan og vejledning for faget musik.

Mange skoler (og musiklærere) landet over har allerede abonnement, og alle materialerne kan ses og købes på forlagets hjemmeside www.dansksang.dk (Personlige medlemmer får 50% rabat på køb til eget brug)

Der er mange gode grunde til at blive medlem af Musiklærerforeningen!

Velkommen i Musiklærerforeningen
Karen Kjær Johansen, formand

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.