Hensigtserklæring

Musiklærerforeningen arbejder for

 1. at musikfaget er obligatorisk på alle klassetrin i grundskolen.
 2. at styrke den nuværende musikundervisning, herunder valgfag og den frivillig musikundervisning.
 3. at musikfaget har minimum et timetal svarende til 2 lektioner om ugen på alle trin.
 4. at musikundervisningen bliver varetaget af kvalificerede undervisere.1
 5. at der forefindes gode fysiske rammer, opdaterede undervisningsmidler samt tidssvarende inventar, for at kunne opfylde kravene om musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse.
 6. at musikfaget profileres gennem konstant bevågenhed i medierne lokalt og på landsplan.
 7. at musikfagets generelle stilling og renommé i skolen og i samfundet skal styrkes og udvikles.

Realisering af hensigtserklæring

Musiklærerforeningen arbejder på̊ følgende måde for at realisere hensigtserklæringen:

Stk. 1-3:

 • Musiklærerforeningen formidler viden om fagets indhold i diverse fora, og argumenterer herigennem for musikfagets værdi over for politiske beslutningstagere såvel nationalt, kommunalt som lokalt.

Stk. 4:

 • Musiklærerforeningen udbyder efteruddannelseskurser lokalt og på landsplan
 • Musiklærerforeningen samarbejder med læreruddannelsens Musiklærerforening og lokale professionshøjskoler
 • Musiklærerforeningen samarbejder med CFU i forbindelse med kursusvirksomhed

Stk. 5:

 • Musiklærerforeningens forlag Dansk Sang har i medlemsbladet løbende artikler om og anmeldelser af faciliteter og ressourcer til brug i musiklokalet.
 • Musiklærerforeningens forlag udgiver analoge og digitale materialer der dækker alle fagets områder.
 • Musiklærerforeningens forlag vil give alle skoler og institutioner mulighed for at tilgå en digital læringsportal.
 • Musiklærerforeningen samarbejder med Undervisningsministeriets læringskonsulent, der på emu.dk giver råd og vejledning om bl.a. indretning af musiklokaler.
 • Musiklærerforeningen kan give råd og vejledning om hensigtsmæssig indretning og brug af musiklokaler.

Stk. 6:

 • Musiklærerforeningen skaber gennem artikler i medlemsbladet Dansk Sang debat omkring aktuelle problemstillinger inden for musikfaget
 • Musiklærerforeningens hjemmeside informerer om aktuelle tiltag og debatter inden for musikfaget
 • Musiklærerforeningens facebook-side og Musiklærerforeningens lokalforeningers hjemmesider og facebook-sider er forum for debat og networking
 • Musiklærerforeningen driver forlagsvirksomhed der er med til at sætte dagsorden for indhold i musikfagets undervisning
 • Musiklærerforeningen er repræsenteret ved konferencer og paneldebatter
 • Musiklærerforeningen blogger på folkeskolen.dk
 • Musiklærerforeningen deltager i den offentlige debat

Stk. 7

 • Musiklærerforeningen forsøger at styrke og udvikle fagets generelle stilling og renommé gennem forlagsvirksomhed, medlemsblad og deltagelse i den offentlige debat.
 • Musiklærerforeningen har en lang række samarbejdspartnere – se dem HER

Musiklærerforeningens sekretariat

Kontaktperson: Merete Skovbjerg
Skifervej 2
4990 Sakskøbing
Tlf.: 50 70 26 67
Mail: admin@dansksang.dk

Yderligere kontaktoplysninger findes her.

 

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.